Vi hoppas att Du skall få det trevligt och skönt här. Följande ordningsregler är tillkomna för Din och de andra camparnas trevnad. Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna. Åldersgräns för camping hos oss är 18 år.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över Ditt campingkort. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt, etc.

2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området. Ibland tas en avgift ut av tillfälliga besökare.

3. Avgifter: Se separat prislista.

4. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

5. All utrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar skall vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon. Vagnen skall vara vänd med draganordningen utåt för att lätt kunna flyttas vid behov.

6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Endast ett tält eller vagn får ställas upp på varje markerad plats. Ett avstånd på minst fyra meter skall alltid finnas mellan vagnar eller tält. Öppen eld får ej förekomma. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Tillse att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Spillvattenlunga eller markavlopp på platserna 1-31 skall användas. OBS! ÖPPNA KÄRL ÄR FÖRBJUDNA.

7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. ”Störande uppträdande” är inte tillåtet. MELLAN KL. 23:00 OCH 07.00 SKALL DET VARA TYST PÅ CAMPINGPLATSEN UNDANTAGET ÄR  CAMPINGPLATSENS EGNA AKTIVITETER.

9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna accepteras inte. Okynnesåkning med mopeder och fyrhjulingar inom området är förbjudet.

10. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Hundar och katter skall vara kopplade.

11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.

12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Lämna soporna i de containers som är uppställda runt hela campingen. Glasflaskor, tidningar, kartonger och metallreturer lämnas i de speciella contatiners som står vid garage och förråd mitt emot receptionen. Engångsgrillar och grillkol lägges i härför avsedda grilltunnor. Lägg ej glödande grillkol i sopcontainerna. OBS! SOPOR FÅR EJ LÄGGAS I GRILLTUNNORNA. Kemtoaletter ska tömmas i anvisade lokaler i servicehuset och kortsidan av stora förrådet. Husvagnar och husbilar med fasta tankar töms vid Saniservisstationen

13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.

14. Biltvätt får ej förekomma på campingens område.

15. Avresa: Om inte annat avtalats med receptionen så skall campingtomten vara utrymd och återställd i det skick den var vid ankomsten före kl. 12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong. Nyckel till elstolpe och bomkort skall återlämnas. Den som hyr säsongsplats skall hålla den i vårdat skick.

16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

17. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas omedelbart.

18. Var aktsam om naturen!