Vita Sandars Camping är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Vita Sandars Camping kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt.

Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Vita Sandars Camping och av Swecamp som är kedjan som Vita Sandars Camping tillhör. Detta gäller Vita Sandars Camping och Swecamps egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Vita Sandars Camping och Swecamp samarbetar med.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.

För frågor, kontakta Vita Sandars Camping 0530-122 60